Informace o projektu

Projekt zahrnuje sportovní akce (závody a sportovní tábory) v jedněch z nejpopulárnějších sportů - lyžování a cyklistice. Sportovní kluby dlouhodobě bojují s nedostatkem finančních prostředků a tudíž nemají možnost uspořádat akce na vyšší než místní úrovni a zajistit účast bavorských partnerů. V rámci tohoto projektu by závody a související akce zvýšily svou úroveň (sportovně technickou i možnost popularizace) a zajistily účast stejně starých sportovců z příhraniční oblasti Bavorska. Tím nejen zvýší svou sportovní, ale i společenskou úroveň, dají mladým sportovcům možnost se sportovně i lidsky seznámit s vrstevníky ze sousedního Bavorska. Pořádáním akcí bychom chtěli přilákat nejen děti, ale i jejich rodiče.