Projekty

 

 

NÁZEV: Voda na Šumavě
PROGRAM: OP Evropská územní spolupráce, Rakousko - Česká republika 2007 -2013, Fond malých úprojektů
ROLE: Žadatel, příjemce dotace, partner, realizátor projektu
ROZPOČET: 5.883 €
TERMÍN REALIZACE: 1.10.2012 – 31.3.2013
POPIS:

Oblast Šumavy (česká i rakouská strana) a ledovcová jezera nabízí návštěvníkům mix poznání, sportovního vyžití, relaxace, zábavy, ale také kulinářských zážitků. Záměrem projektu je prostřednictvím dvd s videosekvencemi z této oblasti a prostřednictvím elektronických médií přiblížit tyto možnosti co nejširší veřejnosti. Projekt je zaměřen na posílení cestovního ruchu a marketingu v oblasti Šumavy.

V rámci projektu bude vyrobeno 5 předem vytipovaných videopozvánek ve dvou jazykových mutacích (čj, nj), tato videa pak budou zveřejněna na webových stránkách města a turistickém protálu www.cestykrajem.cz a youtube.com, jednotlivě budou odvysílána v rakouské a jihočeské regionální televizi a společně s fotodokumentací z jednotlivých míst či akcí budou sesazena na dvojjazyčné propagační dvd. Cílem je zvýšit cestovní ruch v této destinaci.

VÝSTUPY:

http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-lokalit/objekty/voda-na-sumave-lipno-leto/
http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-lokalit/objekty/voda-na-sumave-lipno-zima/
http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-lokalit/objekty/voda-na-sumave-schwarzenbersky-plavebni-kanal/
http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-lokalit/objekty/voda-na-sumave-prasilske-plesne-jezero/
http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-lokalit/objekty/voda-na-sumave-schwarzenbersky-plavebni-kanal/
http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-lokalit/objekty/voda-na-sumave-jezero-laka/
http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-lokalit/objekty/voda-na-sumave-lipno-leto/
http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-lokalit/objekty/voda-na-sumave-lipno-zima/

  

NÁZEV: Společná podpora rozvoje turistických tras v příhraničním regionu - Lipensko a Ferienregion Böhmerwald
PROGRAM: OP Cíl 3 - Evropská územní spolupráce 2007-2013, Rakousko-ČR, Fond malých projektů
ROLE: Žadatel, příjemce dotace, partner, realizátor projektu
ROZPOČET: cca 15.000 €
TERMÍN REALIZACE: 31.3. - 30.10.2009
POPIS: Česká část projektu zahrnovala pořízení značení běžeckých lyžařských tras - rozcestníků, které byly umístěny v okolí obcí Lipno nad Vltavou a Frymburk. Značení je využitelné i pro pěší a cyklisty. Dále byly pořízeny česko-německé orientační mapy, které znázorňují běžecké lyžařské trasy a upozorňují na turistické cíle v přeshraničním regionu. Díky realizaci projektu dochází ke zvyšování povědomí o možnostech přeshraniční dovolené a ke zlepšení infrastrukturního zázemí pro rozvoj cestovního ruchu ve všech ročních obdobích.

 

NÁZEV: Šumavský Euroskipas
PROGRAM: OP Cíl 3 - Evropská územní spolupráce 2007-2013, Rakousko-ČR, Fond malých projektů
ROLE: Žadatel, příjemce dotace, partner, realizátor projektu (rakouský partner: Mühlviertel Sterngartl - Der Verein für regionale Entwicklung)
ROZPOČET: 8.000 €
TERMÍN REALIZACE: 23.10. 2009 - 31.5.2010
POPIS: Obsahem projektu bylo zajištění rádiového sněhového zpravodajství pro zimní sezónu 2009/2010 v lyžařských areálech Lipno, Hochficht a Sternstein. Sněhové zpravodajství informovalo posluchače o sněhových podmínkách (výška sněhu a lyžařské podmínky) každý den po celou zimní sezonu (na české straně zajištěno Rádiem Faktor). Dále byly pořízeny a distribuovány reklamní letáčky formátu A5 se základními informacemi o Šumavském Euroskipasu. Díky projektu došlo k posílení přeshraničních vazeb mezi subjekty podílejícími se na formování zimní turistické nabídky na obou stranách - skiareálech na české a rakouské straně. Posílena tím rovněž byla celková návštěvnost česko-rakouského regionu v zimním období.